WOMEN'S DAY:【 3件5折 】立即搶購!
SKECHERS PLUS 會員感謝祭:【 消費即享雙倍積分🌟累積滿2000積分即換$50現金劵 】只限3月1至14日
購物車

您的購物車裏沒有商品

購買2件紅標或藍標產品,即享 【紅色標籤】2件6折;【藍色標籤】2件或以上8折. 立即選購

支付總額:
$0.00
SKECHERS PLUS會員購物滿$500,即可使用$100迎新劵/生日劵(快閃活動除外)
EN

男子跑步鞋

穿上SKECHERS舒適創新的跑鞋系列,讓您跑得更遠。從屢獲殊榮的高性能 Skechers GO RUN 系列到適合休閒慢跑者的運動運動鞋,您將找到實現下一個個人目標的完美款式。

男子跑步鞋

GO RUN LITE

男子跑步鞋

HK$799.00

GO RUN LITE

男子跑步鞋

HK$799.00

GO RUN SPEED BEAST

男子跑步鞋

HK$1,799.00

GO RUN CONSISTENT

男子跑步鞋

HK$699.00

GO RUN CONSISTENT

男子跑步鞋

HK$699.00

GO RUN CONSISTENT

男子跑步鞋

HK$699.00

GO RUN RIDE 11

男子跑步鞋

HK$1,299.00

GO RUN MAX ROAD 6

男子跑步鞋

HK$1,399.00

GO RUN SUPERSONIC MAX

男子跑步鞋

HK$999.00

MAX CUSHION PREMIER 2.0

男子跑步鞋

HK$1,099.00

MAX CUSHION PREMIER 2.0

男子跑步鞋

HK$1,099.00

MAX CUSHION PREMIER 2.0

男子跑步鞋

HK$1,099.00

MAX CUSHION PREMIER 2.0

男子跑步鞋

HK$1,099.00

MAX CUSHION PREMIER 2.0

男子跑步鞋

HK$1,099.00

GO RUN SWIRL TECH

男子跑步鞋

HK$1,099.00

GO RUN SUPERSONIC MAX

男子跑步鞋

HK$999.00

GO RUN RIDE 11

男子跑步鞋

HK$1,299.00

GO RUN MAX ROAD 6

男子跑步鞋

HK$1,399.00

GO RUN MAX ROAD 6

男子跑步鞋

HK$1,399.00

MAX CUSHION HYPER BURST

男子跑步鞋

HK$1,099.00

GO RUN CONSISTENT

男子跑步鞋

HK$599.00

GO RUN CONSISTENT

男子跑步鞋

HK$699.00

GO RUN LITE

男子跑步鞋

HK$799.00

GO RUN 7.0

男子跑步鞋

HK$999.00

MAX CUSHION PREMIER 2.0

男子跑步鞋

HK$1,399.00

GO RUN CONSISTENT

男子跑步鞋

HK$699.00

GO RUN CONSISTENT

男子跑步鞋

HK$599.00

MAX CUSHION HYPER BURST

男子跑步鞋

HK$1,099.00

GO RUN ARCH FIT

男子跑步鞋

HK$899.00

GO RUN PULSE

男子跑步鞋

HK$899.00

MAX CUSHIONING ELITE

男子跑步鞋

HK$999.00

MAX CUSHIONING PREMIER

男子跑步鞋

HK$999.00
回到頂端